Innovation

In Every Dose

חזון

הינך נמצא כאן

פתרונות חדשים
פירושם
ייצור טוב יותר

שוחחו ישירות עם אחד המהנדסים שלנו על-מנת להפחית עלויות ייצור, מלאי וזמן

דברו איתנו

העתיד של הפלסטיק דרך העיניים שלנו

החזון של ליעד הוא להיות מובילה בפיתוח של טכנולוגיות שקילה ובקרה חדשניות לתעשיית הפלסטיק.

במשך יותר מ-35 שנים אנחנו חיים את החזון הזה, ועכשיו אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולראות עד כמה גדולים דברים יכולים להיות.

עברית